Les fotos de Gaudí a l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya

 

El 4/4/2016 es van adquirir a l’Arxiu del Centre Excursionista de Catalunya un lot d’imatges de l’enginyer i fotògraf Arnau Izard i Llonch que incloïa dues intitulades: “Gaudí entrant a la Universitat de Barcelona” i “Gaudí passant davant la façana de la Universitat de Barcelona” datades el 4/4/1917, de les quals posteriorment s’obtingué la cessió de drets per la seva publicació. Les fotografies es trobaven a la web Memòria Digital de Catalunya del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya sense cap mena de dubte sobre la seva correcta catalogació i atribució per part de l’autor.

En arribar imatges es procedeix a una exhaustiva investigació documental, històrica i forense quan la imatge ho permet. No sent aquest últim el cas, es va endegar amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona una recerca fonamentada en la documentació que acompanyava les imatges. S’investigà a l’autor Arnau Izard que resultà ser un notable enginyer, un remarcable fotògraf científic internacional i un escrupolós curador de la seva valuosa col·lecció fotogràfica que passà directament de la família Izard al CEC. Es van examinar tots els detalls possibles del seu contingut, entre d’altres: la vestimenta amb l’abric de to clar sobre vestit fosc i sobretallat doncs cobreix la mà esquerra, les ombres, els arbres, l’escocell, la façana i la pintada que hi apareix, els mateixos bidells doncs un d’ells podia haver estat el pare de Victoria de los Ángeles. L’aspecte elegant i afable del retratat es corresponia amb d’altres imatges de Gaudí, com la de la pel·lícula de Montserrat de l’any 1925 i la de la foto en que apareix acompanyat de membres de la reialesa el 1911. També s’estudiaren diaris i revistes de l’època. La investigació també portà a consultar nombrosos arxius, no podent fer-ho al de l'antiga escola d'Arquitectura a l'Arxiu de la UPC per un problema de fongs.

Es van trobar 8 plaques fotogràfiques més a l’ACEC que el jove Izard va fer el mateix dia documentat, així aquell dia hauria esmerçat excepcionalment 2 de les 10 costoses fotografies de l’època en el personatge que no torna a sortir en les altres. Al fotògraf li deuria semblar excepcional i res quotidià que dit personatge accedís a la UB, doncs a la segona placa que li dedica la persona està d’esquena en acció d’entrar-hi. En les més de 2.500 magnífiques imatges d’Izard examinades del fons de l’ACEC es constata una exhaustiva documentació de les mateixes per part de l’autor així com un interès per la temàtica científica i no pas pel retrat de personatges coneguts: d’aquí l’excepcionalitat de les dues identificades per l’autor com Gaudí.

Les fotos junt amb un resum de la recerca en curs es lliuraren a La Vanguardia que el 9/5/2016 les publicà dins d’un article periodístic. Posteriorment es té notícia que en un fulletó del 1945 (“Boda de Plata de los Ingenieros Industriales del XX • Escuela de Barcelona) surt una de les dues imatges on el personatge s’esmenta al peu com professor Mestres. Josep Mestres Gómez segons un article de Guillermo Lusa de l’any 2000 “El final de la soledad de la Escuela de Barcelona (1892-1899)”, en el que es copia la imatge del fulletó del 1945 i s’afegeix un retrat de Josep Mestres.

Els errors en peus d’il·lustracions no són infreqüents, molt especialment quan es comenten fotos fetes dècades abans. En el mateix peu de les imatges del citat article del 2000 apareix escrit “José Mestres Gómez (1844-1917)” i més avall es diu que el retrat està extret de la necrològica de Mestres del “número de Enero de 1913 de la Revista Tecnológico-Industrial”, no coincidint així la data de defunció. La necrològica autèntica de Josep Mestres no indica el seu any de naixement, sols que tenia 73 anys, i comenta el seus problemes de salut durant els darrers anys de la seva vida. En cap dels peus ni dels copyrights de les esmentades publicacions consta l’autor de la foto, ni la data exacta de la mateixa, ni es fa esment de la inèdita segona imatge.

L’ACEC tenia coneixement d’ambdues publicacions des del 2014 però va mantenir l’atribució a Gaudí de les dues imatges sense manifestar cap mena de dubte. El 10/5/2016 l’ACEC informa públicament que tenen les imatges identificades “com de Gaudí ja que en el sobre original de l’autor (de la placa fotogràfica) així ho indica”. L’autor, Arnau Izard, coneixia perfectament tant a Gaudí com a Mestres.

TGRI es dedica a la recerca i es manifesta en àmbits acadèmics. L'objectiu, per tant, és progressar en el coneixement i ampliar-ne la difusió. Agraeix, doncs, tota aportació amb aquesta finalitat que aporti proves obtingudes amb mètodes científics. Davant del dubte, la investigació de les fonts originals es prioritza sobre fonts secundàries i posteriors, més si les originals són de persones i entitats de reconeguda vàlua i prestigi. Caldrà, doncs, continuar investigant amb rigor, sense cap por a haver de corregir, esmenar o precisar. Ben al contrari.

 

Colònia Güell, maig de 2016.